Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2011

08:49
08:49

November 25 2011

04:27
04:27
04:27
03:59
03:59
03:59

November 24 2011

06:01
06:01
06:01

October 29 2011

abitof
20:44

October 22 2011

abitof
18:53
0385 81dc 390
Reposted byretaliatemagicautumntitanensieistsoeasykiksginger-gatoteenyytinyzemfiratruesoupzgorzknialakiolkachcetylkokimaparapapapaimlovingitpatidagaavangardnessurszulllacrystalllmayrosepipimakkenawinoxmuahkortufka

October 21 2011

abitof
20:44
kochający facet, do którego można się przytulić,
dobry podkład i tusz do rzęs, odżywka do włosów, paczka żelek, słodki miś, wierna przyjaciółka
i jestem najszczęśliwszą laską pod słońcem
Reposted byannaklara annaklara
abitof
19:20
when love takes over

October 01 2011

abitof
18:52
co jest ze mną nie tak ?
Reposted byEirienen Eirienen

August 15 2011

abitof
18:22
potrzebuję kogoś poznać, ale nie byle kogo, kogoś kto naprawi to co zepsuł ktoś inny, kogoś przez kogo czułe gesty i drobne słówka nabiorą znaczenia kogoś, kto pokaże, że wszystko co robię ma jakieś znaczenie.
Reposted byapicmoje-zyciepolyphonicsoulconvoitise
abitof
18:21
1046 27fb 390
Reposted bymaciusiakortufkakilljill

August 13 2011

abitof
23:55
Boję się, że ja już zawsze będę za Tobą tęsknić, wiesz ?
abitof
23:48
zjebałeś ? do widzenia ?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl